FoU-team

Siden etableringen har selskapet vårt alltid fulgt det vitenskapelige utviklingskonseptet, og tatt teknologisk forskning og utvikling og opplæring av personell som en viktig del av vår utvikling. Nå har selskapet 18 mellom- og senioringeniører, inkludert 8 senioringeniører, 10 mellomingeniører og assistentingeniører. Det er 6 personer med totalt 24 personer, med rik arbeidserfaring og profesjonell kjøleteknologi, og de er blant bransjelederne på kjølekjedefeltet.

Vårt FoU-team har nesten 24 personer, med 1 FoU-direktør, 30 års erfaring i kjøleindustrien og senioringeniør. Det er én FoU-gruppe, to FoU-grupper og tre FoU-grupper under paraplyen, med totalt 3 FoU-ledere, 14 FoU-spesialister og 6 FoU-assistenter. FoU-teamet har en bachelorgrad eller høyere, inkludert 7 master og 3 leger. Det er et erfarent og innovativt teknologiforsknings- og utviklingsteam.

R & D team

Vårt firma legger stor vekt på forskning og utvikling av nye produkter og nye prosesser, og har investert mye i forskning og utvikling hvert år, og har oppnådd utmerkede resultater. Blant dem har vi vunnet ærestitlene til Jinan City High-tech Enterprise og Jinan City Technology Center, og har søkt om mange patenter.

Runte------Bruk kraften i teknologi og vitenskapelig forskning for å eskortere din kjølekjedevirksomhet.